• உலகக் காப்புறுதிச் சந்தையில் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படுவதும் காப்பீட்டாளர்களிற்கு அதிக இலாபத்தைத் தருவதுமான காப்புறுதியே ஆயுட்காப்புறுதியாகும்
  • இதற்குள் உள்ள விசேடமே சேமிப்போடு சேர்ந்த காப்புறுதியென்பதேயாகும்…….

அன்பான வாடிக்கையாளர்களே

எமது சேவைகள் பற்றிய கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் தயவுசெய்து கீழே காணும் முகநூல் விமர்சனம் எழுதும் தளத்தில் அல்லது எமது கேள்வி கேட்கும் தளத்தில் பதிவுசெய்யுங்கள். முடிந்தவரை மிக விரைவாக உங்களிற்கான பதிலைத் தருகின்றோம். எழுதுவதற்கு இயலாதவர்கள் எமது தொலைபேசி இலத்தோடு தொடர்புகொள்ளவும். “எம்மோடு வாடிக்கையாளராக இணைந்ததற்கு மிக்க நன்றி” “உங்கள் திருப்தியே எமது சேவைக்கான ஊதியம்”

Leave a comment Cancel reply