ஓய்வூதியம் PENSIONKASSE என்றால் என்ன? எதற்காக சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றது? நாம் வாழும் காலங்களில் எப்பொழுது எமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும்? அதற்கு ஏதாவது கட்டளைச் சட்டங்கள் உள்ளனவா?…


அன்பான வாடிக்கையாளர்களே

எமது சேவைகள் பற்றிய கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் தயவுசெய்து கீழே காணும் முகநூல் விமர்சனம் எழுதும் தளத்தில் அல்லது எமது கேள்வி கேட்கும் தளத்தில் பதிவுசெய்யுங்கள். முடிந்தவரை மிக விரைவாக உங்களிற்கான பதிலைத் தருகின்றோம். எழுதுவதற்கு இயலாதவர்கள் எமது தொலைபேசி இலத்தோடு தொடர்புகொள்ளவும். “எம்மோடு வாடிக்கையாளராக இணைந்ததற்கு மிக்க நன்றி” “உங்கள் திருப்தியே எமது சேவைக்கான ஊதியம்”

Leave a comment Cancel reply