அரசின் சமூக உதவித்தொகை SOZIALHILFE

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் வாழும் ஒருவரின் அன்றாட வாழ்கைக்கான ஊதியம் குறையும் பட்சத்தில் அவர்களிற்காக அந்த கிராம அலுவலகத்தால் வழங்கப்படும் உதவித்தொகையாக இதைக் கருதலாம். இருந்தும் உதவி பெறுகின்றவர் தொழில் செய்ய ஆரம்பித்தால் சில சந்தர்பங்களில்….

Read More

நடலை (அகதி) FLÜCHLING

சுவிற்சர்லாந்து தவிர்ந்த பிறநாட்டவர்கள் தமது உறவு மற்றும்உடமைகளையிழந்தவர்களிற்கு தற்காலிகமாக கொடுக்கப்படும் அரவணைப்பு.இவர்களின் ஆதார சாட்சியங்களை வைத்து இவர்களிற்கு அவரவர் குடும்பதனிநபர் நிலைகளை வைத்து இந்நாட்டுப் நிரந்தர வதிவிடகாரராகவும் மாறவாய்ப்புக்கள் உண்டு……

Read More

கட்டண வசுலிப்பு முறை BETREIBUNG

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் அடுத்தவர்களிற்கு அல்லது அடுத்ததற்காகக் கட்ட வேண்டிய கட்டணத்தைக் கட்டுவதற்கு தாமதமானாலோ அல்லது காரணத்தோடு அல்லது காரணமின்றி கட்டாது போனாலே அக்கட்டணத்தை அறவிட அந்தந்த கிராம சேவகர் அலுவலகத்தால் நடாத்தப்படும் ஓர்அலுவலகம்……

Read More

வலுவிழந்தோர் காப்புறுதி INVALIDENRENTE,

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் வாழும் ஒருவர் விபத்து அல்லது சுகயீனத்தால்வேலையிழந்து தொடர்ந்து அந்நபர் வேலை செய்ய முடியாது என வைத்தியர்களின் உத்தரவாதம் கிடைத்ததன் பின்னர் தொடர்ந்து அவரது வாழ்நாளின் முடிவு வரை கொடுக்கப்படும் கொடுப்பனவு…

Read More

ஊதியநாட்காப்புறுதி TAGGELDVERSICHERUNG

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் தொழில் செய்யும் ஒருவர் விபத்தாலோ அல்லது சுகயீனத்தாலோ வேலை செய்ய முடியாத பொழுது அவரது வேலையின் ஊதியத்திலிருந்து 80% ஊதியத்தை அவர் செய்த ஒப்பந்த அடிப்படையின் கீழ் அவரது வாழ்கைச் சுமையைக் குறைக்கவோ அல்லது அவரது அவரது அத்தியாவசிய தேவைகளை…

Read More

வேலையிழப்புக் காப்புறுதி ALV

உங்கள் ஊதியத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் இந்தத் தொகையை நீங்கள் வேலையிழக்கும் பட்டசத்தில் சட்டவரையறைக்குட்பட்டு மீண்டும் வேலைபுரிவதற்குள் 2 வருடத்திற்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்படும் ஊதியம் அல்லது கொடுப்பனவு. இதை யாரிக்குக் கொடுக்கப்படும் என்பதையும்…

Read More

இட்டுநிரப்பப்படும் சமூகக்காப்புறுதி ERGÄNZUGNSLEISTUNGEN ZUR AHV/IV

இட்டு நிரப்பப்படும் சமூகக் காப்புறுதி என்றால் என்ன? இது எப்போது யாருக்காக உதவி செய்யப்படும்? இந்தத் தொகை யாரிடமிருந்து கொடுக்கப்படுகின்றது?…….

Read More

ஓய்வூதியம் PENSIONKASSE என்றால் என்ன? எதற்காக சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றது?

நாம் வாழும் காலங்களில் எப்பொழுது எமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும்? அதற்கு ஏதாவது கட்டளைச் சட்டங்கள் உள்ளனவா?…

Read More

வயோதிபம் மற்றும் வலுவிழந்தோருக்கான காப்புறுதி AHV

AHV என்றால் என்ன? எதற்காக சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றது? நாம்வாழும்காலங்களில் எப்பொழுது எமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும்? எப்பொழுதுகிடைக்கும்?…

Read More

அன்பான வாடிக்கையாளர்களே

எமது சேவைகள் பற்றிய கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் தயவுசெய்து கீழே காணும் முகநூல் விமர்சனம் எழுதும் தளத்தில் அல்லது எமது கேள்வி கேட்கும் தளத்தில் பதிவுசெய்யுங்கள். முடிந்தவரை மிக விரைவாக உங்களிற்கான பதிலைத் தருகின்றோம். எழுதுவதற்கு இயலாதவர்கள் எமது தொலைபேசி இலத்தோடு தொடர்புகொள்ளவும். “எம்மோடு வாடிக்கையாளராக இணைந்ததற்கு மிக்க நன்றி” “உங்கள் திருப்தியே எமது சேவைக்கான ஊதியம்”

Leave a comment Cancel reply