• அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தருகின்றோம்.
 • வீடு வாங்கியவர்கள் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுக்கடனையும் வட்டிக்குறைப்புச் செய்து கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் எங்கேயும் பெறமுடியாத அளவிற்கு குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டுக்கடன் எம்மிடத்தில் உண்டு.
 • ஏதாவது வங்கியில் உங்களிற்குக் கொடுக்காப்பட்ட வட்டி வீதத்தைவிட குறைவாக நாம் உங்களிற்கு செய்து தருவோம்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலைக்கேற்றாற்போல் உங்கள் ஊதியம் போதியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 20% முற்பணம் கட்டவேண்டும்.
 • veettukadan

 • சுவிற்சர்லாந்தில் 0.75% தொடக்கம் உங்கள் வீட்டிற்கான கடனைப் பெற்றுத் தருகின்றோம்.
 • முன்கூட்டியே கடன் மறுக்கப்பட்டவர்களும் மீண்டும் முயற்சிக்கலாம்.
 • சுவிற்சர்லாந்தின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே வீட்டுக்கடனைப் பெற்றுத்தருவோம்.
 • சுவிற்சர்லாந்தில் உள்ள பிரதான 72 வங்கிகளோடு பேரம்பேசி மிகக் குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டை வாங்க நாமே அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தருகின்றோம்.
 • வீடு வாங்கியவர்கள் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுக்கடனையும் வட்டிக்குறைப்புச் செய்து கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் எங்கேயும் பெறமுடியாத அளவிற்கு குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டுக்கடன் எம்மிடத்தில் உண்டு.
 • ஏதாவது வங்கியில் உங்களிற்குக் கொடுக்காப்பட்ட வட்டி வீதத்தைவிட குறைவாக நாம் உங்களிற்கு செய்து தருவோம்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலைக்கேற்றாற்போல் உங்கள் ஊதியம் போதியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 20% முற்பணம் கட்டவேண்டும்.
 • வாங்கும் வீட்டோடு ஏதாவது நிறுவனங்கள் இருக்குமானால் 30% முற்பணம் கட்டவேண்டியேற்படலாம்.
 • வீடு வாங்கியவர்கள் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுக்கடனையும் வட்டிக்குறைப்புச் செய்து கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் எங்கேயும் பெறமுடியாத அளவிற்கு குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டுக்கடன் எம்மிடத்தில் உண்டு.
 • veettukadan Document

 • சுவிற்சர்லாந்தில் 0.75% தொடக்கம் உங்கள் வீட்டிற்கான கடனைப் பெற்றுத் தருகின்றோம்.
 • முன்கூட்டியே கடன் மறுக்கப்பட்டவர்களும் மீண்டும் முயற்சிக்கலாம்.
 • சுவிற்சர்லாந்தின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே வீட்டுக்கடனைப் பெற்றுத்தருவோம்.
 • சுவிற்சர்லாந்தில் உள்ள பிரதான 72 வங்கிகளோடு பேரம்பேசி மிகக் குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டை வாங்க நாமே அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தருகின்றோம்.
 • வீடு வாங்கியவர்கள் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுக்கடனையும் வட்டிக்குறைப்புச் செய்து கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் எங்கேயும் பெறமுடியாத அளவிற்கு குறைந்த வட்டியில் உங்கள் வீட்டுக்கடன் எம்மிடத்தில் உண்டு.
 • ஏதாவது வங்கியில் உங்களிற்குக் கொடுக்காப்பட்ட வட்டி வீதத்தைவிட குறைவாக நாம் உங்களிற்கு செய்து தருவோம்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலைக்கேற்றாற்போல் உங்கள் ஊதியம் போதியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • வாங்கும் வீட்டின் விலையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 20% முற்பணம் கட்டவேண்டும்.
 • வாங்கும் வீட்டோடு ஏதாவது நிறுவனங்கள் இருக்குமானால் 30% முற்பணம் கட்டவேண்டியேற்படலாம்.
 • veettukadan Document

அன்பான வாடிக்கையாளர்களே

எமது சேவைகள் பற்றிய கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் தயவுசெய்து கீழே காணும் முகநூல் விமர்சனம் எழுதும் தளத்தில் அல்லது எமது கேள்வி கேட்கும் தளத்தில் பதிவுசெய்யுங்கள். முடிந்தவரை மிக விரைவாக உங்களிற்கான பதிலைத் தருகின்றோம். எழுதுவதற்கு இயலாதவர்கள் எமது தொலைபேசி இலத்தோடு தொடர்புகொள்ளவும். “எம்மோடு வாடிக்கையாளராக இணைந்ததற்கு மிக்க நன்றி” “உங்கள் திருப்தியே எமது சேவைக்கான ஊதியம்”

Leave a comment Cancel reply